Hannu Järvinen Consulting Oy kouluttaa:

Referenssejä -- aiempia koulutustilaisuuksia
KOULUTTAJAPÄIVÄT

Keskiviikko – torstai 19.–20.9.2018
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten

 • henkilöstökoulutuksesta vastaaville
 • koulutuksen suunnittelusta vastaaville
 • henkilöstöhallinnossa toimiville
 • esimiestehtävissä toimiville

Tutustumiskohteet:

 • Valmet Automation Oy, Play Room – tulevaisuuden valvomo
 • Patria Pilot Training Oy, uusi koulutuskeskus
Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja


PAINELAITEPÄIVÄT

Tiistai - keskiviikko 16.-17.10.2018
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Sisältö

 • ajankohtaisia asioita painelaitelaista
 • painelaitteiden suunnittelu, hankinta, hankinta-asiakirjat
 • valmistuksenaikaiset tarkastukset; osapuolten roolit, vastaanotto, dokumentit ja vastuut
 • kokemuksia ja huomioita uusien painelaitteiden käyttöönotossa
 • korjaukset ja niiden eri variaatiot (korjaus/muutoskorjaus)
 • määräaikaistarkastukset, käytönvalvojan rooli
 • kenellä on valta ja vastuu päättää mm. tarkastuksien laajuudesta?
 • painelaitteen varastointi ja romutus
Ilmoittautuminen ja lisätietojaKAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN JOHDON JA HALLINNON AJANKOHTAISPÄIVÄT -- XXII SEMINAARI: ENERGIAKÄÄNNE SVEITSISSÄ

Maanantai – keskiviikko 12.–14.3.2018
Zürich – Bern – Geneve, Sveitsi

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Aiheena on energiakäänne Sveitsissä: Sveitsi on onnistunut hyvin sitomaan kestävän kehityksen tavoitteet ja sen toteuttamisen käytännössä liittovaltion poliittiseen ohjausjärjestelmään. Vierailukohteinamme mm.

 • Sveitsin liittovaltion energiavirasto (SFOE)
 • Suomen suurlähetystö Bernissä
 • Felsenaun vesivoimalaitos Bernissä


YMPÄRISTÖ- JA PAINELAITEPÄIVÄT
Energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimusten muutokset

Tiistai – keskiviikko 20.–21.3.2018,
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
Halutessasi voit osallistua vain toiseen koulutuspäivistä
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto; päivitetty 2.3.2018)

Alle 50 MW kattiloiden päästöraja-arvot muuttuvat, miten varautua muutoksiin. Myös painelaitelakiin on tehty muutoksia, jotka voivat kohdentua myös pieniin laitoksiin. Lisäksi tietoa mm. laitoksen maksimitehoon vaikuttavista ratkaisuista, huonon vesikemian aiheuttamista vaurioista sekä tarkastuksista ja tarkastusmenetelmistä.

VOIMALAITOKSEN KÄYTTÖPÄIVÄT

Keskiviikko – perjantai 18.–20.4.2018
Risteily Helsinki – Tukholma
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto; päivitetty 26.3.2018)

Ajankohtaista asiaa voimalaitosten käytöstä, käyttötaloudesta ja uusista ympäristömääräyksistä:

 • polttoaineen hinnan, laadun ja lämpöarvon oikea määrittäminen
 • polttoaineen laatuvaihtelujen ja ajotapamuutosten vaikutukset voimalaitoksen taloudelliseen käyttöön
 • laatuvaihtelujen hallinta
 • voimalaitosalaa koskevat ympäristölainsäädännön muutokset
 • työturvallisuuskatsaus
Vierailukohde Ruotsissa on Värtanin uusi biopolttoaineita käyttävä voimalaitos, joka korvaa entiset fossiilisia polttoaineita käyttävät laitokset. Bioenergia ry: Tukholma kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa


VOIMALAITOKSEN VESI- JA HÖYRYPROSESSIT

Tiistai – keskiviikko 24.–25.4.2018,
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Pitkään kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta voimalaitosten vesi- ja höyryprosessien taloudellisesta käytöstä.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimalaitosprosessiin sekä vesi- ja höyrypiirien toimintaan ja käyttäytymiseen erilaisissa ajotavoissa, kuorman- ja polttoaineen vaihteluissa sekä häiriötilanteissa.
Kurssi on tarkoitettu kaikille voimalaitoksen käytössä ja kunnossapidossa työskenteleville sekä voimalaitossuunnittelijoille.


KOULUTTAJAPÄIVÄT
Keskiviikko–torstai 30.–31.8.2017
Original Sokos Hotel Ilves, Tampere
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten

 • henkilöstökoulutuksesta vastaaville
 • koulutuksen suunnittelusta vastaaville
 • henkilöstöhallinnossa toimiville
 • esimiestehtävissä toimiville
Tutustumiskohteena mm.
 • VTT:n virtuaalitodellisuuslaboratorio


HÖYRYTURBIINIT
Keskiviikko–torstai 15.-16.11.2017
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat turbiiniprosessiin ja siihen liittyviin apujärjestelmiin. Perusteiden kertaamisen lisäksi käsitellään prosessin taloudellisuutta, hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä turbiinin häiriöitä ja vikoja.
Kurssi on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöstölle.


KUNTIEN ENERGIA- JA KONSERNIYHTIÖIDEN
HALLITUSTYÖSKENTELY

Keskiviikko–torstai 22.–23.11.2017
Risteily Helsinki–Tukholma, paluu lentäen
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Seminaarin sisältö:

 • Hallituksen työskentely kuntakonserniyhtiössä; lainsäädäntö, konserniohjeet ja talouden ohjaus
 • Strategisia näkemyksiä kuntakonserniyhtiöiden toimintaan ja hallitustyöskentelyyn
 • Uusien liiketoimintamallien mahdollisuudet
 • Ruotsin hiilineutraalitavoitteet vuoteen 2030
 • Vierailukohde Ruotsissa Vattenfall AB Värme Uppsalan jätteenpolttolaitos

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien liikelaitosten ja kuntaomisteisten yhtiöiden hallitusten jäsenille ja johtaville toimihenkilöille.


VOIMALAITOKSEN VESI- JA HÖYRYPROSESSIT

Keskiviikko–torstai 8.–9.2.2017,
Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Ohjelmasisältö uudistettiin täysin vuonna 2016! Kurssilla paneudutaan aiempaa enemmän prosesseihin ja prosessien ongelma-alueisiin sekä prosessien taloudellisuuteen, apuprosessien hyötysuhdetarkasteluun ja niiden merkitykseen laitoksen kokonaistaloudessa. Lisäksi käsitellään voimalaitoksen seisokin aikaisia säilöttäviä kohteita ja säilöntämenetelmiä.


HÖYRYTURBIINIT

Keskiviikko–torstai 22.–23.3.2017,
Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Kurssi on tarkoitettu voimalaitosten käyttöhenkilöstölle. Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat turbiiniprosessiin ja siihen liittyviin apujärjestelmiin. Perusteiden kertaamisen lisäksi käsitellään prosessin taloudellisuutta, hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä turbiinin häiriöitä ja vikoja.


KAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN JOHDON JA HALLINNON
AJANKOHTAISPÄIVÄT

Keskiviikko–lauantai 26.–29.4.2017
Aalborg–Aarhus–Kööpenhamina, Tanska
Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)


KATTILAKORROOSIO JA REVISIOTARKASTUKSET
Keskiviikko–torstai 10.–11.5.2017,
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)
 

VARMISTA ESITTEIDEN SAANTI

Varmista esitteiden saanti: ilmoittaudu sähköiselle postituslistallemme osoitteeseen hannu.jarvinen@hjconsulting.fi tai Viestilomakkeellamme. Sähköpostilistan osoitteita käytämme ainoastaan omista tilaisuuksistamme tiedottamiseen.
Emme luovuta osoitteita muualle.

 
Varmista esitteiden saanti: ilmoittaudu sähköiselle postituslistallemme osoitteeseen hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
Hannu Järvinen Consulting Oy | p. 0400 641 851 | hannu.jarvinen@hjconsulting.fi | www.hjconsulting.fi


Päivitetty 14.11.2018